Bestyrelsen

Ulrick Moos, formand

Ulrick Moos, formand

Kay Aabye, pædagogisk tovholder

Kay Aabye, pædagogisk tovholder

Jane Lindum, sekretær

Jane Lindum, sekretær

Lone Christensen, udpeget af Furesø Byråd

Lone Christensen, udpeget af Furesø Byråd

Hanne Moos, kasserer

Hanne Moos, kasserer