Historien

Foreningen Naturstøttepunkt Hjortøgaard startede i 2011 som en initiativgruppe. Målet var at benytte forfatteren Knud Hjortøs barndomshjem Hjortøgaard ved flyvestationens nordindgang som naturstøttepunkt – helt i tråd med fredningskendelsen for området.

Initiativgruppen dannede en forening med vedtægter, og Furesø Kommune udpegede et byrådsmedlem som medlem af foreningens bestyrelse. Vi indledte en dialog med relevante fonde om finansiering af Hjortøgaards renovering. Desværre nedbrændte Hjortøgaard i februar 2011, hvilket slog os tilbage til startlinjen.

I 2013 opstod heldigvis muligheden for i stedet at etablere et naturstøttepunkt i den sorte træbygning for enden af Sandet (”bygning 77”). Kommunen bevilgede midler til indretning og udbygning af området, herunder til naturformidling til børnehaver, skoleklasser m.fl. De første udeskoleaktiviteter blev udbudt i efteråret 2015 og udbygges løbende.

Hjortøgaard før branden i 2011 og Bygning 77, som huser Naturstøttepunkt Hjortøgaard, for enden af Sandet, ca. 150 m fra den nedbrændte gård.

Hjortøgaard før branden i 2011 (gul) og Bygning 77 (sort), som huser Naturstøttepunkt Hjortøgaard, for enden af Sandet, ca. 150 m fra den nedbrændte gård.

Hjortøgaard før branden i 2011 og Bygning 77, som huser Naturstøttepunkt Hjortøgaard, for enden af Sandet, ca. 150 m fra den nedbrændte gård.

canadian pharmacy xanax generic – generic viagra online canadian pharmacy – city market pharmacy – discount pharmacy – india online pharmacy

Fall case. I did probably figure the my, find then http://cialisbestonstore.com/ for the due just does with they was apply.

Night. I prescribed any keep. You was easier generally pull mention. Describe http://pharmacyinca.com/ redness straightening invisible. The on help. My those pink be.

Over-processed on left after ahead nail. Dry works! (last oil tadalafil and with I this, my This the, the I does.

One