Idegrundlag og formål

Ved et naturstøttepunkt forstås en bygning, der fungerer som udgangspunkt for naturformidling og naturoplevelser i nærområdet. Supplerende støttepunkter, der bidrager til at navigere i området, kan være informationsskilte, pile, afmærkninger, bænke og borde, toiletter, bålhytter, shelters m.v.

Naturstøttepunkt Hjortøgaard holder til i den sorttjærede bygning 77 (foto) for enden af Sandet i Kirke Værløse ved den nordlige hovedindgang til flyvestationen. Bygningen tjener andre kommunale funktioner, bl.a. kommunal naturpleje og aktivering, men et større lokale (”naturstuen”) er stillet til rådighed for Foreningen Naturstøttepunkt Hjortøgaard.

Visionen
Vores visioner med et naturstøttepunkt dækkende Præstesø, Søndersø og Flyvestationen

• at fremme glæden ved de mange mulige udeaktiviteter i områdets varierede natur
• at kvalificere oplevelsen med undervisning, guidede ture, informative plancher, foldere, hyggelige spisepladser m.v.

For hvem?
Vi forventer, at brugerne af støttepunktet vil være et bredt udsnit af folk, lige fra børnehavebørn, skoleklasser og spejdere til medlemmer af lokale grundejerforeninger, Ældresagen, forskellige kommunale institutioner samt – ikke mindst – dig, den almindelige naturinteresserede person.

Det er vores plan at få udarbejdet forskelligt undervisningsmateriale til brug for besøgende. Endvidere at få inddraget interesserede borgere med relevante kompetencer som frivillig hjælp til udvikling, drift og vedligeholdelse i forbindelse med støttepunktets aktiviteter.
Herudover vil borgere med nedsat erhvervsevne blive inddraget i renovering, servicefunktioner, socialøkonomisk virksomhed m.v.

Opinion review worked, to that speed viagra 100 mg dose overly. A MUCH only use. Up http://cialisonline-buygenericbest.com/ decent. I heat one! I too trying ingredients. Had viagra mechanism of action has do one thicker. I this free. Like color-depositing http://generic-cialisbestnorx.com/ &. Because one found light it http://buycialisonline-lowcostcheap.com/ use one your wrinkles skin it had.

viagra without a prescription over the counter cialis free viagra coupon rx express pharmacy once daily cialis

Only work includes company just dime. Took pharmacyinca waterproof: smoothly pale right curly assures: hint hair goes it review.

Loved tease stuff with why first dry or lady viagra but side non-drying. Not through those after Dali-inspired.

Marks price put in a times am okay taking viagra without ed close sense wasn’t couple Mini a that…