Om udeskolen

Udeskole er en skoleform, hvor lærere og elever regelmæssigt flytter undervisningen ud i naturen og de nære omgivelser – f.eks. en dag om ugen, året rundt. Udedagen er faglig, og de aktiviteter der bliver gennemført udendørs tænkes sammen med aktiviteterne på indedagene. Udeskole er således helt i pagt med gamle Grundtvig, der i sine skoletanker slog på samspillet mellem ånd og krop.

Udeskolekataloget
Hjortøgaards udeskolekatalog indeholder først en skematisk oversigt over de tilbudte undervisningsforløb, som er udviklet af vore naturformidlere. Dernæst følger en beskrivelse af de enkelte forløb. Beskrivelserne skal betragtes som oplæg fra Hjortøgaards side; det overordnede pædagogiske ansvar ligger jo hos vedkommende klasselærer, der med Hjortøgaards naturformidler aftaler eventuelle tilpasninger af undervisningsforløbene ude i terrænet. Klasselæreren har især ansvaret for de forberedende og opfølgende aktiviteter hjemme på skolen.

Interesseret: Gå til ‘Aktivitetsoversigt 2017-2018‘ i højremenuen 

Det overordnede pædagogiske sigte: Folkeskolereformen
Naturstøttepunktets pædagogiske linje skal grundlæggende understøtte intentionerne i folkeskolereformen med vægt på:

  • variation og anvendelsesorienteret undervisning. Aktiviteterne må tage udgangspunkt i den natur og muligheder, der er omkring flyvestationen, Præstesøfredningen og Søndersø.
  • at bringe udeskoletanken, herunder bevægelsesrelaterede aktiviteter, i spil i undervisningen.

Erfaring med krop og sanser. Der er massivt forskningsmæssigt belæg for positiv sammenhæng mellem på den ene side fysisk aktivitet og inddragelse af grønne områder, på den anden side motivation, social interaktion og læring,

  • at kombinere naturundersøgelser i felten med matematik-, dansk- eller engelskundervisning, historie, idræt og billedkunst, d.v.s. integration af fag.

Det centrale er dog lærerens didaktiske overvejelser om, hvordan brugen af naturstøttepunktet kan understøtte læringen og give udfordringer til den enkelte elev. Skoleklassers besøg på naturstøttepunktet forudsætter derfor et samarbejde mellem lærer og naturvejleder om det specifikke forløb af de 2-3 timer, en undervisningpakke varer. De to fungerer således som et team under forløbet, også med sigte på at styrke samspillet mellem klasseundervisningen og undervisningen ude i de relevante omgivelser.