Om udeskolen

Kære Furesøskoler
Hjortøgaard er efter en indkøringsperiode nu fuldt udbygget til brug for udeskole fra mandag-torsdag. Hermed bliver det lettere at finde plads i skemaet.

Udeskolen har ’klasseværelse’ og toilet i den sorttjærede Bygning 77 for enden af Sandet ved flyvestationens nordindgang. Lokalet har plads til 30 elever til intro og afslutning på læringsforløb.

Det er fyldt med naturrettede læremidler og grej: Bestemmelsesduge, fugle- og vandkikkerter,fiskenet, opslagsbøger, kogegrej, OH-projektor, vægtavle m.m. Udenfor findes fem trækvogne til brug ude terrænet. I godt vejr vil det være naturligt at benytte det spændende shelter ’Vingen’ som klasselokale, alternativt bålhytten, der også har plads til en hel klasse eller samlingspunktet Tingstedet. (se menupunktet Faciliteter)

Med alle faciliteterne på plads kan de fleste lærere, nu også uden bistand af en lokal naturvejleder, give deres klasser inspirerende og morsomme læringsoplevelser – ’Learning by doing’. Skulle der alligevel i enkelte tilfælde vise sig behov for en naturvejleder, kan det konkret aftales ved at kontakte Kay Aabye eller Ulrick Moos fra bestyrelsen (se under Kontakt).

Hvordan får I adgang med jeres klasse?
Ring og aftal tidspunkt med en af kommunens naturplejere i Bygning 77: Bjørn Sørensen, tlf. 7216 4904, eller Frank Mikkelsen, tlf. 7216 4876. De vil lukke jer ind og være behjælpelig med grej, trækvogne, evt. forudgående båltænding o.l.

Hvordan kommer I til Hjortøgaard?
Bedst på cykel: Drej t.v. ad Lejrvej ved rundkørselen i Kirke Værløse. Kør 500 m. ad Lejrvej, derefter t.v. 1 km. ad Sandet
– Velkommen til et fantastisk natur- og friluftsområde, dækkende flyvestationen, Præstesøfredningen og Søndersøomkransningen.

Udeskole er en skoleform, hvor lærere og elever regelmæssigt flytter undervisningen ud i naturen og de nære omgivelser – f.eks. en dag om ugen, året rundt. Udedagen er faglig, og de aktiviteter der bliver gennemført udendørs tænkes sammen med aktiviteterne på indedagene. Udeskole er således helt i pagt med gamle Grundtvig, der i sine skoletanker slog på samspillet mellem ånd og krop.

Det overordnede pædagogiske sigte: Folkeskolereformen
Naturstøttepunktets pædagogiske linje skal grundlæggende understøtte intentionerne i folkeskolereformen med vægt på:

  • variation og anvendelsesorienteret undervisning. Aktiviteterne må tage udgangspunkt i den natur og muligheder, der er omkring flyvestationen, Præstesøfredningen og Søndersø.
  • at bringe udeskoletanken, herunder bevægelsesrelaterede aktiviteter, i spil i undervisningen.

Erfaring med krop og sanser. Der er massivt forskningsmæssigt belæg for positiv sammenhæng mellem på den ene side fysisk aktivitet og inddragelse af grønne områder, på den anden side motivation, social interaktion og læring,

  • at kombinere naturundersøgelser i felten med matematik-, dansk- eller engelskundervisning, historie, idræt og billedkunst, d.v.s. integration af fag.

Det centrale er dog lærerens didaktiske overvejelser om, hvordan brugen af naturstøttepunktet kan understøtte læringen og give udfordringer til den enkelte elev. Der kan findes inspiration til undervisningen i Hjortøgaards aktivitetskatalog.