Pressemeddelelse: Vingen på Hjortøgaard byder alle velkommen

Naturstøttepunkt Hjortøgaard ved Værløse Flyvestation har for nyligt indviet sit seneste udestøttepunkt ’Vingen’, der straks er taget i brug af skoleklasser i Hjortøgaards udeskole. Vingen kan både fungere som overdækket læ og som udendørs terrasse for skoleklasser eller grupper på op til 30 personer.

‘Vingen’ – en udendørs undervisningstribune som alle er velkommen til at benytte.

De første skoleklasser har allerede indtaget Vingen som undervisningssted.

De nye infostandere ved Hjortøgaard viser besøgende vej til både Vingen, Tingstedet og Bålhytten.

 

Vingen skal tjene mangfoldige formål for besøgende i området: foredrag, hvilested for trætte vandreben, madpakkespisning, optræden, udeskole m.m. Hjortøgaards bestyrelsesformand Ulrick Moos siger, at man vil se tiden an, inden man eventuelt regulerer anvendelsen. Dog forudsætter han, at alle passer godt på Vingen og holder den ryddelig.

Vingen og den samtidigt opførte infostander er tegnet af Primus Arkitekter ApS, opført af entrepenørfirmaet ScanServo og finansieret af Furesø Kommune, Naturstyrelsen, Lokale- og Anlægsfonden samt Friluftsrådet. Den samlede støtte, inkl. støtten til den nærliggende bålhytte og ’Tingstedet’ – opført tidligere på året – andrager ca. 1 mio. kr.

 

Vingens futuristiske design og anvendelsen af korroderende stål er tænkt som en arkitektonisk hilsen til flyvestationen. Ifølge Ulrick Moos havde bestyrelsen ventet en kritisk debat  efter placeringen af det særprægede anlæg midt i en smuk natur med græssende kvæg som nærmeste naboer. Han konstaterer dog i dag, at stemningen helt overvejende er positiv og henviser bl.a. til besøg og rosende udtalelser fra foreningen Furesø By og Land, der har til formål at fremme gennemtænkt og banebrydende nybyggeri.