Foreningen Furesø By og Land har tildelt Naturstøttepunkt Hjortøgaard By og Lands diplom 2017 for god byggeskik. Det skyldes vores nye udestøttepunkt ‘Vingen’, der med sin futuristiske form og skal af korroderende stål er ment som en arkitektonisk hilsen til nærmeste nabo, flyvestationen.

Diplomet fra Furesø By og Land

Vi var i bestyrelsen på forhånd lidt spændt på, hvordan dette særprægede nyanlæg ville blive modtaget af gæster i området. Glædeligvis har det været ‘thumps up’ fra alle sider. Vores nye bålhytte er også blevet taget godt imod og benyttes jævnligt af spejdere og andre friluftsmennesker. Bag bålhytten er pæle sat op til et 70 meter langt kvashegn. Kvasbunker er arriveret, så nu skal der fyldes på. Det bliver flot og et fantastisk hjem for fugle, insekter og smådyr. Godt for biodiversiteten!