Vi har noget der skal fejres – kom og hjælp os med det!

Det er med stor glæde at Naturstøttepunkt Hjortøgaard den 15. oktober kl. 11-13 invier sidste etape i de planlagte udestøttepunkter med to nye anlæg:

Informationspunktet, som ligger ved Bygning 77 og har oversigtskort, plancher m.v. over området.
Vingen, som er et kombineret udendørs klasseværelse til Hjortøgaards udeskole og samlingssted for alle besøgende i området.

De to nyeste anlæg supplerer Bålhytten, Tingstedet og Balancebanen for de mindste, som allerede blev taget i brug i efteråret.

Politikere, arkitekt m.fl. vil indlede med deres tanker og intentioner med anlægget, som er finansieret af en række fonde og Furesø kommune. Derefter går vi over til den mere uformelle del med snobrød, grillet lam, spillemandsmusik m.m.

Vi håber at se mange af jer der bruger området til daglig og tag gerne familie og venner med – måske kunne de få lyst at blive medlemmer.

Tag naturligvis også alle børnene med, da vi, foruden at byde på snobrød, spiller op til børnedans.

Illustration af ‘Vingen’ – en udendørs undervisningstribune