Vilde Blomsters Dag markeres i hele Norden søndag den 18. juni.

Værløse Naturgruppe ved Anna Bodil Hald er guide for en botaniktur i området ved Hjortøgaard.

Området huser mange forskellige arter af vedplanter ud over forskellige tørbundsarter. Vi går en lille tur i området og ser på hvad vi finder. Turen er velegnet for nybegyndere.

Mødested: P-plads ved Bygning 77 for enden af Sandet og indgangen til Flyvestation Værløse.
Tid: Kl. 10-12.