Bestyrelsen

Ulrick Moos, formand
Ulrick Moos, formand
Ulrick Moos, formand

Marie Langvad, web- og kommunikationsansvarlig

Kay Aabye, pædagogisk tovholder
Kay Aabye, pædagogisk tovholder
Jane Lindum, sekretær
Jane Lindum, sekretær
Lone Christensen, udpeget af Furesø Byråd
Lone Christensen, udpeget af Furesø Byråd
Hanne Moos, kasserer
Hanne Moos, kasserer