Bestyrelsen

Ulrick Moos, formand
Ulrick Moos, formand
Kay Aabye, pædagogisk tovholder
Kay Aabye, pædagogisk tovholder
Jane Lindum, sekretær
Jane Lindum, sekretær
Lone Christensen, udpeget af Furesø Byråd
Lone Christensen, udpeget af Furesø Byråd
Hanne Moos, kasserer

Hanne Henriksen, kasserer