Faciliteter

Bygning 77 er hovedbygningen for Naturstørrepunkt Hjortøgaard.
I 2016 blev opført en række støttepunktfaciliteter ude i terrænet: Vingen, Bålhytten, Tingstedet, Balancegangen og Infostedet, som nu bruges flittigt som samlingsteder, udeskole og aktivitetsrum for områdets brugere og borgere.
Bygning 77 hvor udeskolen har ‘klasseværelse’ og materialer.
Anlægsarbejdet er koordineret med Naturstyrelsen, der har overtaget ejerskabet til størstedelen af flyvestationen.
Anlæggene er støttet af tre fonde og suppleret af Furesø Kommune:

  • Naturstyrelsens Grønne Partnerskaber med 150.000 kr.
  • Lokale- og Anlægsfonden med 150.000 kr.
  • Friluftsrådet med 250.000 kr.

 

Klasselokalet med projektor, materialer og borde og stole til 30 børn.
Vingen – en udendørs undervisningstribune opført oktober 2016.
Vingen – set indefra hvor man sidder i læ for regn og vind hele året.
Bålhytten som stod færdig i april 2016
Tingstedet som stod færdig i april 2016
Infostedet som blev opført oktober 2016.
Infostedet introducerer området for besøgende.