Bliv medlem

Støt dine børn og børnebørns naturforståelse
Du støtter børns naturforståelse ved naturformidling i felten for børnehaver og skoleklasser, tilpasset de forskellige alderstrin. Det sker i tæt samarbejde med kommunens skoler, børnehaver og fritidsklubber og ved brug af særligt uddannede guider.

Medlemsrabat
Du får medlemsrabat – for dig selv eller for hele familien – på de åbne arrangementer i løbet af året der sigter mod at fremme glæden ved mange forskellige udeaktiviteter i den varierede natur omkring Hjortøgaard.

Udvikling af nye tilbud – til dig og andre
Du støtter udviklingen af naturstøttepunktets tilbud til også at rette sig mod spejdere, grundejerforeninger, ældresagen samt dig, den almindeligt naturinteresserede borger.

Netværk med andre naturinteresserede
Du får mulighed for at indgå i et lokalt netværk af naturinteresserede mennesker – mange bor i nærområdet.

Bliv frivillig og sæt dit præg
Du får som aktiv frivillig rig mulighed for at præge Hjortøgaards udvikling – og vi er først lige begyndt, så der er masser af muligheder.

 

Indmeldelse

-Kontingent
Individuelt medlemskab per år: 100 kr.
Familiemedlemskab per år: 150 kr.
Kontingentet følger kalenderåret.

Hvordan tegnes medlemskab?
Indmeldelse sker ved betaling af kontingent på en af følgende måder:

1. Indbetaling på bankkonto:
Reg. nr. 2310
Kontonr. 4383 967 770
Der skal opgives navn og mailadresse i forbindelse med betalingen.

2. Indbetaling via Mobile Pay 755499:
Husk at opgive din e-mailadresse i en besked sammen med betalingen.

Når betalingen er modtaget via 1. eller 2. får du/I tilsendt et medlemsbevis via e-mail.
Spørgsmål om medlemskab rettes til kassereren, Hanne Henriksen.