Om udeskolen

Mulighed for at understøtte udeskole/åben skole hver dag på Hjortøgaard – med naturvejleder

Kære Furesøskoler

Naturstøttepunkt Hjortøgaard har indgået et samarbejde med Skolelandbruget, der indebærer, at formidlingsforløb på Hjortøgaard (Præstesøfredningen og flyvestationen) fremover kan ske mandag til torsdag med en tilknyttet naturvejleder fra Skolelandbruget. Hermed bliver det lettere at finde plads i skemaet.

Hjortøgaard har ’klasseværelse’ og toilet i den sorte Bygning 77 for enden af Sandet ved flyvestationens nordindgang. Lokalet har plads til 30 elever til at understøtte læringsforløb. Det er fyldt med naturrettede læremidler og grej: Bestemmelsesduge, fugle- og vandkikkerter, fiskenet, opslagsbøger, kogegrej, OH-projektor, vægtavle m.m. Udenfor findes fem trækvogne til brug ude i terrænet, se bilag. I godt vejr vil det være naturligt at benytte det spændende shelter ’Vingen’ som klasselokale, alternativt bålhytten, der også har plads til en hel klasse.

Inspiration

Der kan findes inspiration til undervisningen i:
Hjortøgaards aktivitetskatalog fra 2016
samt i den:
Coronaaktuelle vejledning fra august 2020

Booking

Booking og nærmere aftale sker ved at besøge Skolelandbrugets hjemmeside, hvor der ligger en bookingformular, man kan ønske ud fra. Anden henvendelse til Skolelandbrugets leder Johnny Skjoldborg Krog, jsk1@furesoe.dk, tlf. : 72358200.

Hvordan kommer I til Hjortøgaard?

Bedst på cykel: Drej t.v. ad Lejrvej ved rundkørselen i Kirke Værløse. Kør 500 m ad Lejrvej, derefter t.v. 1 km ad Sandet – velkommen til et fantastisk natur- og friluftsområde, dækkende flyvestationen, Præstesøfredningen og Søndersøomkransningen.

Bestyrelsen for Hjortøgaard kan i spørgsmål om udeskole kontaktes således: Kay Aabye, tlf. 61267911 og Ulrick Moos, tlf. 40732946. Se i øvrigt information her på hjemmesiden eller mød os på Facebook.

 

Udeskole er en skoleform, hvor lærere og elever regelmæssigt flytter undervisningen ud i naturen og de nære omgivelser – f.eks. en dag om ugen, året rundt. Udedagen er faglig, og de aktiviteter der bliver gennemført udendørs tænkes sammen med aktiviteterne på indedagene. Udeskole er således helt i pagt med gamle Grundtvig, der i sine skoletanker slog på samspillet mellem ånd og krop.
Det overordnede pædagogiske sigte: Folkeskolereformen
Naturstøttepunktets pædagogiske linje skal grundlæggende understøtte intentionerne i folkeskolereformen med vægt på:

  • variation og anvendelsesorienteret undervisning. Aktiviteterne må tage udgangspunkt i den natur og muligheder, der er omkring flyvestationen, Præstesøfredningen og Søndersø.
  • at bringe udeskoletanken, herunder bevægelsesrelaterede aktiviteter, i spil i undervisningen.

Erfaring med krop og sanser. Der er massivt forskningsmæssigt belæg for positiv sammenhæng mellem på den ene side fysisk aktivitet og inddragelse af grønne områder, på den anden side motivation, social interaktion og læring,

  • at kombinere naturundersøgelser i felten med matematik-, dansk- eller engelskundervisning, historie, idræt og billedkunst, d.v.s. integration af fag.

Det centrale er dog lærerens didaktiske overvejelser om, hvordan brugen af naturstøttepunktet kan understøtte læringen og give udfordringer til den enkelte elev. Der kan findes inspiration til undervisningen i Hjortøgaards aktivitetskatalog.